top of page
Pomoc rodinám: Who We Are

POTŘEBUJETE VYUŽÍT ODLEHČOVACÍ POBYT
PRO SVÉ VÁŽNĚ NEMOCNÉ DÍTĚ?

Poskytujeme pobytové služby.

Potřebujete si odpočinout,
nabrat sil do dalších dnů?

Chcete zažít po dlouhé době (nebo poprvé) dovolenou s dalšími členy rodiny?
Musíte bezbariérově upravit svou domácnost?Plánujete hospitalizaci v nemocnici a o Vaše těžce nemocné dítě se nemá kdo postarat?

Pomůžeme Vám. Ať to máte lehčí.
Díky pobytovým odlehčovacím službám a péči našeho profesionálního týmu získáte potřebný čas pro nutné činnosti nebo jakékoliv aktivity, kterým se běžně nemůžete věnovat. 

Stavba Domu pro Julii je u konce. Už v srpnu 2024 zahajujeme pobytové odlehčovací služby.
Poskytujeme pomoc rodičům a dlouhodobě pečujícím, aby si mohli odpočinout. Neváhejte se na nás s důvěrou obrátit. Jsme tu pro Vás i Vaše dítě.

Naberte sil a nechte práci pečujících občas na nás. Náš profesionální tým lékařek, zdravotních sester, pečovatele/ek a sociálních pracovnic poskytne dětem během pobytu potřebnou péči. Umožníme Vám odpočinout si a získat tolik potřebný čas pro sebe a Vaše blízké.

Aktuálně spouštíme provoz pobytové odlehčovací služby, připravujeme ambulanci paliativní medicíny a hospicové pobyty pro možnost prožití závěrečné fáze života dítěte.

 

Komu je pobytová odlehčovací služba určena?
Posláním této služby je zajistit dětem, dospívajícím a mladým dospělým ve věku 1–26 let s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním laskavou a odbornou péči zaměřenou na kvalitu života. Služba je určena pro občany celé České republiky.

 

Vysoce individualizovaná péče

Naši pečovatelé/ky a zdravotní sestry ve spolupráci s lékařem zajistí komplexní péči během pobytu, a to v režimu jedna pečující osoba Domu pro Julii pro jednoho klienta. Péči přizpůsobujeme individuálním potřebám klientů s ohledem na jejich zdravotní stav. S respektem, úctou a odbornou zkušeností pomáháme s osobní hygienou, při podávání stravy, poskytujeme vzdělávací a aktivizační činnosti, aj. Součástí služby je i zdravotní péče. 


Doba poskytované péče
Dům pro Julii má nepřetržitý provoz (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) a nabízí týdennídvoutýdenní nebo třítýdenní pobyty.

Kapacita zařízení
Kapacita pobytové odlehčovací služby je 8 jednolůžkových pokojů (od srpna 2024 v provozu 4 pokoje). Pro doprovod klientů jsou připraveny vlastní pokoje ve druhém nadzemním podlaží.

Dům pro Julii je zcela bezbariérový, zasazen do klidného prostředí v srdci přírody.

Cíle a principy sociální služby:
• odlehčit rodině při každodenní vyčerpávající péči

• minimalizovat dopad vážného onemocnění na rodinu klienta

• předcházet sociální izolaci dětí a mladých lidí s život limitující či ohrožujícím onemocněním i jejich rodin

• udržovat a podporovat psychomotorické schopnosti a dovednosti klientů

• nabízet klientům vhodné aktivizační činnosti a relaxační aktivity

• uplatňovat vstřícný, nehodnotící, empatický a individuální přístup k potřebám klientů a jejich rodin


Úhrady za pobytovou odlehčovací službu
Řídí se ceníkem – ke stažení níže (dle aktuální úhradové vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí). Dům pro Julii spolufinancuje náklady na pobyt a péči především díky finančním darům veřejnosti.

Služba je poskytována v zařízení Dům pro Julii na adrese Trtílkova 297/5, Brno – Královo Pole, 612 00 (příjezdová cesta vede Divišovou čtvrtí). Budova se nachází v areálu zahrady Domova pro seniory Kociánka. Více o budově a stavbě.

Postup přijetí klienta do pobytové odlehčovací služby:
• kontaktujte sociální pracovnici Domu pro Julii (viz níže)

• pošlete vstupní dokumenty (viz dokumenty ke stažení níže)

• Vaše žádost bude posouzena pracovníky Domu pro Julii
• v případě kladného posouzení žádosti Vám bude nabídnut termín sociálně-zdravotního šetření

• uskuteční se sociálně-zdravotní šetření

• domluvíte si termín pobytu a obdržíte informace potřebné k nástupu k pobytu

• nástup k pobytu

Pro více informací či rezervaci pobytové služby napište prosím na pobyt@dumprojulii.com nebo volejte na 705 724 231.

bottom of page