top of page

PROJEKTY
aktuálně realizujeme:

Dětská lůžka pro Dům pro Julii

Období realizace: 1. 2.-30. 7. 2024

Pořízení batolecích lůžek vč. příslušenství pro klienty pobytové odlehčovací služby dětského hospice Dům pro Julii.
Realizaci projektu podpořila společnost ČEPS.

CEPS_logo_propagacni.png

Dům pro Julii

Partnerský projekt Statutárního města Brna (žadatel) a Domu pro Julii, z. ú. (partner).

Místo realizace projektu: Brno, k.ú. Sadová, parc. č. 27/1, 28; 

k.ú. Lesná, parc. č. 686/1, 739/6

Termín realizace projektu: květen 2022 – prosinec 2023

Očekávané náklady projektu: 186 976 660,60 Kč

Přidělená dotace projektu: 92 117 646,90 Kč

Podíl dotace: 49,3 %

Projekt je zaměřený na rozšíření infrastruktury sociálních služeb na území Brněnské metropolitní oblasti výstavbou nové infrastruktury pro poskytování pobytové a terénní odlehčovací služby, které budou součástí nově vznikajícího komplexu dětského hospice Dům pro Julii. Odlehčovací služby budou poskytovány dětem, mladistvým a mladým dospělým ve věku do 26 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak pečuje osoba blízká.
 

Z dotačních prostředků bude vybudováno sociální zázemí pro přímou práci, aktivizační a relaxační aktivity, provoz, zaměstnance a společné prostory dětského hospice. Z vlastních prostředků žadatele bude vybudována zdravotní část hospice. Mimo aktivity projektu pak partner Dům pro Julii, z. ú. vybaví budovu potřebným nábytkem a zařízením tak, aby byla stavba způsobilá k provozu.

Jak pokračuje výstavba Domu pro Julii, můžete sledovat v našich fotoreportech v aktualitách.

Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Komunikační podpora služeb Domu pro Julii

Termín realizace projektu: 5. 2.-31. 12. 2024

Registrační číslo projektu: NZ24/64892

Cílem projektu je rozvíjet komunikaci a zviditelnit poskytované služby organizace v online prostředí. Účelem je informovat cílové skupiny o rozvíjejících se službách organizace. 

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.

NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni.png

Pravidelné individuální a týmové supervize týmu přímé péče Domu pro Julii

Období realizace: 1.5. 2023 - 31.3.2025
Registrační číslo projektu: 2302-PPP-014

Projekt se zaměřuje na zavedení pravidelné individuální a týmové supervize pro členy týmu přímé péče Domu pro Julii.

 

Realizaci projektu podpořila Nadace rodiny Vlčkových.

nrv-logo-colour.png

Senzomotorické a kompenzační pomůcky k zapůjčení pro klienty terénní odlehčovací služby a domácí péče Domu pro Julii

Období realizace: 1.11.2022-30.4.2023

Registrační číslo projektu: JHM PR22/54694 EPP

Účelem projektu je rodinám s dětmi s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním umožnit zapůjčení a vyzkoušení kompenzačních a senzomotorických pomůcek, ke kterým nemají přístup. Pracovníci přímé péče rodiče zaučí v práci s pomůckami. Pomůcky budou zapůjčeny, aby si rodiny mohly vyzkoušet, které pomůcky jsou pro jejich děti vhodné a přínosné. Sociální pracovníci také poradí s případným nákupem pomůcek.

 

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.

Vzdělávání multidisciplinárního týmu Domu pro Julii, z.ú.

Období realizace: 1.6.-22.12.2022

Registrační číslo projektu: JHM NZ22/52648

Projekt je zaměřen na rozvoj organizace, a to prostřednictvím vzdělávání a odborných stáží multidisciplinárního týmu organizace Dům pro Julii, z. ú. Tým tvoří zaměstnanci přímé péče a organizační pracovníci, jejichž vzdělávání má sekundární dopad na zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

 

Jakých kurzů jsme se díky projektu mohli zúčastnit?

Naši pečovatelé se zúčastnili kurzů se zaměřením na paliativní péči (Úvod do dětské paliativní péče I a II) a absolvovali odbornou stáž v organizaci Cesta domů a kurzy Umělá plicní ventilace, Elnec Core - Základní kurz paliativní a hospicové péče a Perinatální ztráta.
 

Administrativní pracovníci si rozšířili znalosti v oblasti komunikace, fundraisingu, marketingu či projektového řízení.

 

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.

Síťování poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb pro rodiny s vážně nemocnými dětmi a rozvoj mezioborové spolupráce

Období realizace: 1.1. 2023 - 31.12.2023
Registrační číslo projektu: 2206-RZV-012

Projekt se zaměřuje na síťování poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb pro děti a mladistvé s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním a navazování mezioborové spolupráce v oblasti zdravotně sociálních služeb. 

Projekt bude realizován prostřednictvím účasti na konferencích pro odbornou veřejnost a navazování spolupráce s poskytovateli služeb. V rámci projektu vznikne databáze služeb pro rodiny s dětmi s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním pro zajištění komplexní péče.

 

Realizaci projektu podpořila Nadace rodiny Vlčkových.

nrv-logo-colour.png

"Na chvíli jen rodičem" - informační kampaň o potřebách neformálních pečujících

Období realizace: 1.7. - 30.11.2022

Registrační číslo projektu:JMK076802/22/OSV

 

Informační kampaň je zaměřena na zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice neformálních pečujících. Při realizaci projektu vznikl videospot jako upoutávka na přednáškový cyklus, který si kladl za cíl představení běžného života neformálních pečovatelů a náročnosti péče o děti s komplexními potřebami.

 

Videospot naleznete ke shlédnutí zde.

Záznam z besed si můžete poslechnout zde.

 

Informační kampaň byla financována z prostředků Jihomoravského kraje.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg
bottom of page