Mgr. Radka Vernerová

ředitelka

Ing. Lucie Kobzíková

fundraising, péče o dárce

Mgr. Jitka Jůzová

sociální pracovnice

Vladislava Lusková

pečovatelka

Mgr. Tereza Stloukalová, DiS.

zdravotní sestra

Ing. Olga Kobzíková

předsedkyně správní rady

MUDr. Petr Lokaj

člen správní rady

MgA. Tereza Haraštová

členka správní rady

Ing. Petra Trnková

členka správní rady

Untitled.png

©2020 by Dům pro Julii