Mgr. Radka Vernerová

ředitelka

Ing. Lucie Kobzíková

fundraising, péče o dárce

Mgr. Jitka Jůzová

sociální pracovnice

Mgr. Tereza Stloukalová, DiS.

zdravotní sestra

Ing. Jana Neumanová

fundraising

Mgr. Lucie Koudelová

komunikace s veřejností

Ing. Olga Kobzíková

předsedkyně správní rady

MUDr. Petr Lokaj

člen správní rady

MgA. Tereza Haraštová

členka správní rady

Ing. Petra Trnková

členka správní rady