FINANCOVÁNÍ

Na konci roku 2017 byla ohlášena veřejná sbírka na založení dětského hospice Dům pro Julii. Tuto sbírku ohlásil ZERAFA nadační fond, který nyní financuje veškeré aktivity spojené s přípravou stavby. Jedná se zejména o vytvoření architektonické studie a projektové dokumentace. 
Na sbírku putuje výtěžek z nadačního obchůdku, ze sbírkových pokladniček, dárcovských SMS, benefičních akcí a od dárců. 
V dubnu roku 2018 byl založen samostatný subjekt Dům pro Julii, z.ú. Na konto Domu pro Julii putují dary zaslané prostřednictvím portálu darujme.cz, grantové příspěvky a také dary od společností i jednotlivců. 
Aby mohly být veškeré aktivity spravovány jednou organizací a snížila se tak administrativní zátěž, byla v dubnu letošního roku ohlášena nová sbírka přímo Domem pro Julii, z.ú. 
Veškeré aktivity ZERAFA nadačního fondu na podporu výstavby dětského hospice budou v průběhu roku 2020 
převedeny pod organizaci Dům pro Julii, z.ú.

FINANČNÍ DARY

5 143 600,- Kč

DOBRÝ OBCHOD PRO JULII

645 336,- Kč

POKLADNIČKY

520 455,- Kč

celkem k 31. 5. 2020

6 415 068,- 

 

DMS

64 138,- Kč

GIVT

2 334,- Kč

AUKCE

39 204,- Kč

 
Untitled.png

©2020 by Dům pro Julii