top of page

FINANCOVÁNÍ

Na konci roku 2017 byla ohlášena veřejná sbírka na založení dětského hospice Dům pro Julii. Tuto sbírku ohlásil ZERAFA nadační fond. V dubnu roku 2018 byl založen samostatný subjekt Dům pro Julii, z.ú. Aby mohly být veškeré aktivity spravovány jednou organizací a snížila se tak administrativní zátěž, byla v dubnu roku 2020 ohlášena nová sbírka přímo Domem pro Julii, z.ú. Finanční prostředky ze sbírky ZERAFA nadačního fondu byly postupně vyčerpány na pokrytí nákladů spojených s vytvořením architektonické studie, projektové i prováděcí dokumentace a dále na autorský dozor na stavbě Domu. K 30. 11. 2023 byla sbírka ZERAFA nadačního fondu ukončena. Nadále zůstává aktivní sbírka Domu pro Julii, finanční prostředky jsou určeny na vybavení a provoz Domu pro Julii a na mzdy pečovatelů, pečovatelek a zdravotních sester.

Kde získáváme finance:

finanční dary

materiální dary

výtěžek z dobročinného obchůdku Dobrý obchod pro Julii

sbírkové pokladničky

Richardova limonáda

dárcovské SMS

benefiční akce

aukce

givt.cz

 

Každý den děláme, jak nejlépe dovedeme, aby Dům pro Julii stál co nejdříve. Již nyní pomáháme rodinám s péčí o děti v jejich domácím prostředí. Nic z toho by nebylo možné bez našich úžasných dárců a podporovatelů. Děkujeme Vám.

Financování: Programs
bottom of page