FINANCOVÁNÍ

Na konci roku 2017 byla ohlášena veřejná sbírka na založení dětského hospice Dům pro Julii. Tuto sbírku ohlásil ZERAFA nadační fond, který nyní financuje veškeré aktivity spojené s přípravou stavby. Jedná se zejména o vytvoření architektonické studie a projektové dokumentace. 
Na sbírku putuje výtěžek z nadačního obchůdku, ze sbírkových pokladniček, dárcovských SMS, benefičních akcí a od dárců. 
V dubnu roku 2018 byl založen samostatný subjekt Dům pro Julii, z.ú. Na konto Domu pro Julii putují dary zaslané prostřednictvím portálu darujme.cz, grantové příspěvky a také dary od společností i jednotlivců. 
Aby mohly být veškeré aktivity spravovány jednou organizací a snížila se tak administrativní zátěž, byla v dubnu letošního roku ohlášena nová sbírka přímo Domem pro Julii, z.ú. 
Veškeré aktivity ZERAFA nadačního fondu na podporu výstavby dětského hospice budou v průběhu roku 2020 
převedeny pod organizaci Dům pro Julii, z.ú.

FINANČNÍ DARY

5 633 452,- Kč

DOBRÝ OBCHOD PRO JULII

811 709,- Kč

POKLADNIČKY

682 401,- Kč

celkem k 31. 8. 2020

7 293 827,- 

 

DMS

74 839,- Kč

GIVT

2 442,- Kč

AUKCE

88 984,- Kč

 
Untitled.png

©2020 by Dům pro Julii