top of page

FINANCOVÁNÍ

Na konci roku 2017 byla ohlášena veřejná sbírka na založení dětského hospice Dům pro Julii. Tuto sbírku ohlásil ZERAFA nadační fond. V dubnu roku 2018 byl založen samostatný subjekt Dům pro Julii, z.ú. Aby mohly být veškeré aktivity spravovány jednou organizací a snížila se tak administrativní zátěž, byla v dubnu roku 2020 ohlášena nová sbírka přímo Domem pro Julii, z.ú. Nyní jsou obě sbírky aktivní (sbírka ZERAFA nf, sbírka Domu pro Julii), po vyčerpání finančních prostředků ze sbírky ZERAFA nf bude aktivní pouze sbírka Domu pro Julii. Peníze ze sbírek pokryly náklady na vytvoření architektonické studie, projektové i prováděcí dokumentace. Dále jsou určeny na vybavení a provoz Domu pro Julii a na mzdy pečovatelů, pečovatelek a zdravotních sester.

Kde získáváme finance:

finanční dary

materiální dary

výtěžek z dobročinného obchůdku Dobrý obchod pro Julii

sbírkové pokladničky

Richardova limonáda

dárcovské SMS

benefiční akce

aukce

givt.cz

 

Každý den děláme, jak nejlépe dovedeme, aby Dům pro Julii stál co nejdříve. Již nyní pomáháme rodinám s péčí o děti v jejich domácím prostředí. Nic z toho by nebylo možné bez našich úžasných dárců a podporovatelů. Děkujeme Vám.

Financování: Programs
bottom of page