top of page

PODPOŘTE NÁS

Bez finanční podpory se neobejdeme.
Díky Vám můžeme pomáhat nevyléčitelně nemocným dětem a jejich rodinám. Děkujeme.

Lůžkový dětský hospic Dům pro Julii se aktuálně staví v Brně. Už teď poskytujeme péči u dětí v jejich domácím prostředí.
Našimi klienty jsou děti, dospívající a mladí dospělí, kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby. Sami se nenají, neoblečou, neposadí, někteří mají zavedenou výživovou sondu do žaludku nebo dýchají jen díky podpoře přístroje. I přes jejich vážný zdravotní stav o ně rodiče pečují doma.

Váš dar je mimořádně důležitý. Jak může pomoci?

6400 Kč

Lehčí víkend pro rodiny
s nemocnými dětmi

- příspěvek na 2 víkendové dny profesionální péče mobilního týmu u dítěte doma

2400 Kč

Lehčí den pro rodiny
s nemocnými dětmi

- příspěvek na 1 den profesionální péče mobilního týmu u dítěte doma

1000 Kč

Rehabilitace a bazální stimulace dítěte

- příspěvek na poskytnutí odborných služeb mobilního týmu

600 Kč

Smyslová aktivizace dítěte

- příspěvek na odbornou péči a hru prostřednictvím barev, zvuků, dotyků a vůní

300 Kč

Podání léků a stravy,
nebo hygiena dítěte

- příspěvek na 1 hodinu profesionální domácí péče zdravotní sestry

jiná částka

Zvolte si vlastní výši daru

- příspěvek na provoz a vybavení Domu pro Julii

45000 Kč

Měsíční péče o jedno vážně nemocné dítě

- příspěvek na měsíční profesionální péči mobilního týmu v domácnostech rodin dítěte

Materiální dary

Ať už do kanceláře nebo do lůžkového hospice – budeme rádi za materiální dary, které pomohou snížit náklady na provoz a vybavení Domu pro Julii. Také oceníme hand made výrobky pro naše prodejní stojany, v rámci adventních trhů nebo v naší dobročinné aukci. Kolegyně Magdaléna Mikšíková ví nejlépe, co zrovna potřebujeme. Klidně jí napište na magdalena.miksikova@dumprojulii.com

Dárcovská SMS

Jednorázově či dlouhodobě lze přispět prostřednictvím dárcovských SMS, tuto službu zajišťuje Fórum dárců.

Nákupy na e-shopech (GIVT)

Díky givt.cz některé internetové obchody pošlou  určité procento na dobrou věc jako poděkování za Váš nákup a Vy nezaplatíte nic navíc. Stačí zvolit Dům pro Julii jako organizaci, kterou chcete podpořit a pak už nakupujete, jak jste zvyklí. Více informací po kliknutí na odkaz.

Šíření propagace a osvěty

Chcete se i Vy stát součástí týmu Domu pro Julii a pomoci nám s propagací nebo osvětou? Chystáte se uspořádat večírek nebo oslavu narozenin, rádi byste podpořili projekt dětského hospice a seznámili své přátelé i okolí s problematikou? Kontaktujte nás na info@dumprojulii.com a my Vám rádi pomůžeme a řekneme jak na to.

Richardova limonáda

Konečně limonáda dobrá na srdce! Z každé prodané lahve tečou 2 koruny na podporu Domu pro Julii. Nechte se inspirovat příběhem Richardovy limonády. Třeba i Váš produkt může pomoci. 

Mám jiný nápad

Každá pomoc a podpora je vítána! Pokud máte chuť a nápad jak pomoci, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese info@dumprojulii.com.

Pokladničky po ČR

Kavárny, kadeřnictví, obchody, restaurace, hotely, fitka, narozeniny, svatby - pokladničky Domu pro Julii se vyskytují na nejrůznějších místech a účastní se zajímavých akcí.

DĚKUJEME

Hospodárnost, transparentnost a konkrétní přínosy darů – to jsou důležité aspekty fungování organizace Dům pro Julii. Jen tak lze efektivně poskytovat péči nevyléčitelně nemocným dětem a pomáhat jejich rodinám. Finanční podpora veřejnosti je pro činnost naší organizace nepostradatelná. Etika je důležitou hodnotou naší organizace, proto jsme přihlášeni ke kodexu Českého centra fundraisingu, jehož znění uvádíme níže.

Etický kodex nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci

Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti prohlašujeme, že:
 

 1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.

 2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.

 3. Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme.

 4. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.

 5. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu) výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.

 6. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 7. Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera.

 

Etický kodex fundraisera
 

 1. Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.

 2. Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.

 3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.

 4. Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickými pravidly organizace.

 5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.

 6. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.

 7. Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.

 8. Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.

motto_FAIR_barva_edited.jpg
bottom of page