top of page

Poskytujeme rodinám péči na míru

V našem článku V roli pečujících rodičů jste měli možnost poznat, s čím se potýkají rodiče nevyléčitelně nemocných dětí. Dnes bychom Vám chtěli přiblížit naši unikátní službu a práci pečujícího týmu.Čísla pro začátek

Již od roku 2020 nabízíme pro rodiny s vážně nemocnými dětmi služby pro podporu pečování v domácím prostředí. Začínali jsme s jednou pečovatelkou pro naše první klienty. Náš pečující tým se mezitím rozrostl a v současnosti máme sedm pracovníků přímé péče. Jsou jimi čtyři zdravotní sestry, dvě pečovatelky a jeden pečovatel.

V minulém roce jsme poskytli 1091 hodin péče, uskutečnili jsme 249 návštěv v domácím prostředí u našich klientů a najezdili jsme 11 415 km. Bez dárců bychom nemohli poskytnout ani polovinu zmíněné péče.


I zdánlivě obyčejné věci se zdají být nedosažitelné

Když pečujete o nevyléčitelně nemocné dítě i zdánlivě obyčejné věci se zdají být pro pečující osobu nedosažitelné. Jít si nakoupit, navštívit lékaře, jít na procházku, setkat se s přáteli, mít čas pro sebe a pro zdravého sourozence, to vše je velmi obtížné. Pro mnohé z nás je to těžko představitelná situace. Většinu z toho bereme jako samozřejmost a nenapadne nás pozastavit se nad tím, že někteří lidé tyto možnosti nemají. Péče je náročná fyzicky, psychicky i časově. Postupem doby se její náročnost ještě více stupňuje, protože dítě roste, mění se jeho potřeby a zdravotní stav se zhoršuje.

Díky našim terénním službám, mají pečující možnost alespoň na chvíli „vypnout“ - odpočinout si a získat tolik potřebný čas pro sebe, rozvíjení partnerských vztahů či čas pro ostatní sourozence. V rámci terénních služeb nabízíme komplexní služby pečovatelské (Terénní odlehčovací službu) a zdravotní (Domácí péči). Ty mohou naši klienti kombinovat dle potřeb svého dítěte.Terénní odlehčovací služba a Domácí péče - jaký je rozdíl?

V rámci odlehčovacích služeb není z legislativních důvodů možné vykonávat zdravotní úkony. Je zřejmé, že pečovatel nemá odbornost na převazy ran nebo třeba péči o tracheostomii. Bohužel však mezi zdravotní úkony patří i podání léku nebo podání stravy žaludeční sondou (PEG). To běžně zajišťuje pečující osoba (rodiče, příbuzní), ale v rámci služeb toto mohou vykonávat pouze zdravotničtí pracovníci. Vážně nemocné děti často zdravotní úkony potřebují a rodiny tak odlehčovací služby většinou nemohou využít. Proto poskytujeme Terénní odlehčovací službu (sociální službu) i Domácí péči (zdravotní službu). Za dítětem tak jezdí buď pečovatel/pečovatelka nebo zdravotní sestra - vždy záleží na potřebách dítěte.

Terénní odlehčovací služba je sociální službou, při níž nelze poskytovat odbornou zdravotnickou péči (např. podávání léků, péče o tracheostomii). O klienta pečuje pečovatel, který nemusí mít odborné zdravotní vzdělání.

Domácí péči poskytuje zdravotnický personál, který je oprávněn k poskytování zdravotních úkonů při péči indikovaných lékařem klienta.


První návštěva

Poprvé jede rodinu navštívit sociální pracovnice a pečovatelka nebo zdravotní sestra. Dochází k seznámení se s dítětem a jeho blízkými, vyslechnutí si přání, potřeb a režimu celé rodiny. Informace od členů rodiny jsou velmi zásadní, protože schopnost komunikace dítěte bývá z důvodu zdravotního stavu často velmi omezená. Společně navrhneme plán péče a rodina dostane čas na rozmyšlenou, zda a jak chtějí naše služby využít. Často totiž býváme první takovou službou, se kterou se rodina s vážně nemocným dítětem setká.


Jak péče probíhá?

Pečovatelky a zdravotní sestry docházejí za dětmi (našimi klienty) do jejich domova. S respektem a úctou pomáhají s osobní hygienou, podáváním stravy, poskytují vzdělávací a aktivizační činnosti. Provádějí bazální stimulaci, masáže a pokud je to možné, pravidelně berou děti ven. V rámci zdravotní péče podávají léky, pečují o tracheostomii, ošetřují rány apod. Většina našich klientů má omezené komunikační schopnosti, proto je velmi důležité být empatický. Rozpoznávat neverbální komunikaci klienta a používat alternativní komunikaci, která klientovi navozuje pocit bezpečí. Ke každému našemu klientovi přistupujeme individuálně a péče o něj je nastavena přímo pro jeho konkrétní potřeby.Náš pečující tým

Naše pečovatelky, pečovatel a zdravotní sestry jsou profesionálové se srdcem na pravém místě. Velmi pečlivě si vybíráme lidi do pečujícího týmu. Záleží nám nejen na zkušenostech a schopnostech, ale především na vysoké míře empatie a na samotné lásce k dětem. Všichni jsme v Domu pro Julii parťáci, kteří tzv. táhnou za jeden provaz. Máme společné hodnoty a cíle, na kterých si velmi zakládáme. Důvěra musí být stoprocentní nejen v týmu, ale i u rodin klientů.

Velmi důležité je neustálé vzdělávání pečujícího týmu a sledování nových trendů. Tým má pravidelné porady a supervize. U pomáhajících profesí je supervize nutná, aby pečovatelé předcházeli syndromu vyhoření a mohli svoji práci provádět jak nejlépe dovedou.

Pro mě to vůbec není těžká práce, pro mě je to naprosto přirozené. Já tu práci dělám ráda a nedokázala bych si představit, že bych dělala něco jiného."

Eva, pečovatelka

Pro koho je naše služba určená?

Služba je poskytována dětem od 1 roku a mladým dospělým do 26 let na území Jihomoravského kraje. Více o poskytování terénních služeb naleznete zde.


Terénní služby pro děti jsou nedostatkovým zbožím

Všeobecně jsou (nejen v ČR) odlehčovací služby primárně zaměřeny na dospělé klienty – převážně na seniory. Pro děti jsou tyto služby málo dostupné. Počítá se s tím, že je dítě buď zdravé nebo nemocné. Když je zdravé, chodí do školky nebo do školy. Pokud je dítě vážně nemocné, předpokládá se, že péče probíhá v nemocnici. Příliš se nepočítá s tím, že dítě může být v dlouhodobé péči v domácím prostředí i v řádu několika let. Od zahájení našeho projektu se na nás obracely rodiny a poptávaly odlehčovací služby. Z tohoto důvodu jsme začali terénní služby poskytovat ještě před samotným zahájením výstavby dětského hospice Domu pro Julii.

Terénní služby jsou naprosto nezbytnou podporou pro rodiny, které chtějí pečovat o nevyléčitelně nemocné dítě v domácím prostředí."

Radka Vernerová, ředitelka

Poděkování

Díky Vám, našim milým dárcům, jsme mohli rozšířit pečující tým a nabídnout tak pomoc více rodinám. Bez vás by to nešlo. Děkujeme, že jste s námi.


Jsou věci, které nezměníme. Jsou věci, které dokážeme zvládnout jen spolu.


Na chvíli jen rodičem

Staňte se i vy pravidelným dárcem a podpořte naše služby ve sbírce "Na chvíli jen rodičem" nebo zakupte poukaz na péči a dopřejte tak pečujícím chvíli odpočinku.
Comments


bottom of page