top of page
Vytváříme veřejnosti dostupný seznam poskytovatelů návazných služeb pro děti se závažným onemocněním určený rodinám i odborníkům.

Rodina, která se musí postarat o vážně nemocné dítě, potřebuje využívat mnoho profesionálních služeb. Často však neví, na koho se obrátit.

V průběhu roku 2023 navštěvujeme jednotlivé poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, následně je zařazujeme do připravovaného seznamu. Ten na konci roku zveřejníme na webu dumprojulii.com. Rádi vás o tom budeme informovat, pokud nám poskytnete e-mailovou adresu níže.

Seznam poskytovatelů tvoříme za podpory Nadace rodiny Vlčkových. (Tento dotazník vytvořila nezisková organizace Dům pro Julii, z.ú.).

bottom of page