top of page

Zkušenosti britských expertů pomohou vzniku lůžkového dětského hospice v Česku

Šest členů z týmu dětského hospice Dům pro Julii absolvovalo stáž v Bluebell Wood Children's Hospice ve Spojeném království. Jejím cílem bylo prohloubit specifické znalosti a získat praktickou inspiraci od zkušených odborníků v oblasti péče o vážně nemocné děti a jejich rodiny. Červnová návštěva v Anglii, která se uskutečnila díky finanční podpoře nadačního fondu Purple Foundation, představuje významný milník, neboť Dům pro Julii se stane prvním zařízením tohoto druhu v České republice.

První setkání s anglickými kolegy v Bluebell Wood Children’s Hospice se uskutečnilo již v roce 2018 při plánování stavby, která je individualizovaná pro potřeby nemocných dětí a jejich rodin. Letošní stáž umožnila pracovníkům z Brna získat další praktické informace o lůžkové činnosti dětského hospice a důležitou inspiraci pro spuštění provozu, které je naplánováno na léto roku 2024.

Kathryn Barker, Emma Doughty, Renata Kellnerová, Jitka Jůzová, Lucie Koudelová, Veronika Skoupá, Lucie Kobzíková, Pavel Kachlík
K. Barker, E. Doughty, R. Kellnerová, J. Jůzová, L. Koudelová, V. Skoupá, L. Kobzíková a P. Kachlík

„Z naší vize dětského hospice v České republice se nyní stává skutečnost. Bylo pro nás velmi důležité znovu navštívit Bluebell Wood Children's Hospice, kde jsme v polovině června strávili velmi intenzivní dva dny. Rádi bychom poděkovali celému týmu za otevřené sdílení jejich zkušeností a za jejich přátelský přístup. Přivezli jsme si zpět nové poznatky, inspiraci a odvahu pro další kroky na naší cestě," shrnula stáž Renata Kellnerová z Domu pro Julii. Účastníci stáže se ve dnech 13. a 14. června 2023 setkali s odborníky, kteří jim představili jednotlivé aspekty dětské paliativní péče. Seznámili tak tým s různými službami a činnostmi, které hospic poskytuje. Důraz byl kladen na provozní specifika, ale také oblast získávání finančních zdrojů, podpůrné služby pro klienty i jejich rodiny, terapeutické aktivity, a to včetně podpory sourozenců nemocných klientů. Setkání bylo zaměřeno i na význam komunikace a týmové spolupráce mezi dalšími organizacemi, stejně jako na strategii sdělování informací a osvětu.


„Byli jsme nadšeni vidět rozrůstající se tým Domu pro Julii. Přehledně jsme se seznámili s jejich plány a rádi jsme jim poskytli informace o naší práci v Bluebell Wood. Návštěva byla mimořádně úspěšná, společně jsme prodiskutovali mnoho praktických souvislostí a nápadů, které jim pomohou při rozvíjení dětského hospice v České republice. Věříme, že návštěva u nás jim přinesla velkou inspiraci a přejeme celému týmu mnoho úspěchů v jejich budoucí práci," řekla Emma Doughty, ředitelka pečovatelské služby v Bluebell Wood.


Spolupráce Domu pro Julii a Bluebell Wood Children's Hospice je pro nás důležitá. Posouvá naše znalosti a schopnosti v péči o děti s život limitujícím onemocním. Ukazuje se, že se nám mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností daří a posouvá nás v naší práci. Je to důležitý závazek společnosti a lidem, kteří se každý den potýkají s náročnou péči o své nemocné děti. Nové poznatky získané v Anglii pomohou našemu týmu ulehčit život rodinám s vážně nemocnými dětmi. Děkujeme za finanční podporu stáže nadačnímu fondu Purple Foundation.Comentarios


bottom of page