top of page

Výroční zpráva 2022: Ohlédnutí za milníky Domu pro Julii

Dlouhodobým cílem organizace Dům pro Julii je výstavba dětského lůžkového hospice a poskytování služeb pro nevyléčitelně nemocné děti i dospívající. Pro naplnění tohoto záměru byl rok 2022 zásadní. Stavbu jsme oficiálně započali 19. července 2022 slavnostním poklepáním základního kamene v zahradě areálu Domova pro seniory na Kociánce v Brně. Stavební práce jsou realizovány díky úspěšné a dlouhotrvající spolupráci se statutárním městem Brnem, které se stalo investorem stavby. Financování výstavby pokryje z velké části také dotace z fondu Evropské unie. Hmatatelně tak začala fáze projektu, který přinese komplexní služby v oblasti dětské paliativní péče.

Pro organizaci se tak jedná o velký bod zlomu. Dům, který bude v českém prostředí unikátní, pomůže nespočtu rodin v těžkých životních situacích. Je to nová etapa pro práci týmu Domu pro Julii: dohled nad realizací stavby, kterou profesionálně provádí firma UNISTAV, a. s., dále vytrvalá spolupráce s podporovateli a dárci pro zajištění chodu služeb, zahájení konkrétního plánování budoucího provozu v kombinaci s dosavadní mobilní péčí přímo v rodinách i mnoho dalších dílčích činností. Spuštění provozu dětského lůžkového hospice Dům pro Julii je plánováno na polovinu roku 2024. V roce 2022 jsme pokračovali v poskytování služeb v přirozeném domácím prostředí našich klientů, jejichž počet se meziročně opět zvýšil. Naše zdravotní sestry a pečovatel/ky za rok 2022 pravidelně navštěvovali 13 klientů v Jihomoravském kraji. Rodinám, které pečují o nevyléčitelně nemocné děti, tak pomohli mít o něco lehčí dny. Týmy přímé péče i zázemí se postupně rozrůstaly a profesionalizovaly.

Od počátku projektu byla stěžejní myšlenkou výstavba dětského hospice. Již několik let však poskytováním mobilních služeb pomáháme rodinám odpočinout si od náročné péče. Proto jsme v minulém roce naše poslání začlenili do nové vizuální podoby Domu pro Julii. Nový logo motiv dětského balonku se tak úzce propojil s novým mottem: „Ať to mají lehčí“. Odkazuje na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi, a to každý den naší práce. Rok 2022 přinesl mnoho radosti z úspěšné a vytrvalé práce, ale také mnoho nových výzev. Za vším stojí pracovníci Domu pro Julii, kteří myšlenku aktivně rozvíjejí. A také dárci a podporovatelé, bez kterých se současné i budoucí fungování naší organizace neobejde. Provoz Domu pro Julii je zcela závislý na finančních a materiálních zdrojích od dárců a podporovatelů – od jednotlivců i společností. Děkujeme. Výroční zpráva Domu pro Julii za rok 2022 v pdf formátu k online pročtení a stažení v sekci Dokumenty.Commenti


bottom of page