top of page

Stážistka Jillian: Věřím v pomoc, kterou mohou lidé poskytnout během obtížných časů

V týmu Domu pro Julii letošní podzim pomáhá studentka z amerického Texasu Jillian Cummins, profesně ji zajímá podpora a zastupování zájmů pacientů v rámci zdravotnického systému. Během své praxe představí studentům mezinárodních škol v Česku témata spojená s paliativní péčí. V Brně studuje v rámci výměnného programu na Masarykově univerzitě a dokončuje poslední rok svých studií na Denverské univerzitě.


„Věřím v pomoc, kterou mohou lidé poskytnout během obtížných časů,“ upozorňuje Jillian na důležitost aktivit, které Dům pro Julii poskytuje rodinám s nevyléčitelně nemocnými dětmi. Její profesní motivací je pracovat v oblasti zdravotnictví jako obhájkyně pacientů (patient advocacy) a zprostředkovávat tak kvalitní přístup k informacím, péči a podpoře potřebné k dosažení co nejlepšího zdravotního stavu pacienta. Patient advocacy obvykle pomáhá pacientům porozumět jejich právům a navigovat složitým léčebným procesem. Cílem tohoto oboru je vytvořit individualizovaný systém péče, který je co nejvíce zaměřený na potřeby jednotlivých pacientů.

„Jsem nadšená z příležitosti naučit se novým věcem. Vím, že pracuji někde, kde můžu propojit svůj zájem o pomoc ostatním,“ dodává Jillian. Během svého působení v Domu pro Julii spolupracuje s kolegy, kteří se věnují komunikaci, médiím a fundraisingu. Navíc navštíví mezinárodní střední školy v České republice, kde představí anglicky mluvícím studentům témata spojená s vážnou nemocí, oddechem a paliativní péčí, zároveň přiblíží činnost Domu pro Julii. Během pandemie Covidu podstoupila dvou a půlletou chemoterapii, což ji motivovalo hledat způsoby, jak pomáhat lidem postiženým vážnými nemocemi a ulehčit jim i jejich blízkým náročné období léčby. Ráda se podílí na organizování akcí pro pacienty, jejich rodiny i komunitu.

Comments


bottom of page