top of page

Stavba Domu pro Julii zahájena!

Dnešním slavnostním poklepáním základního kamene byla oficiálně zahájena stavba Domu pro Julii.

poklepání základního kamene


Na tento den jsme čekali, na tento den jsme se přes čtyři roky těšili. Po celou dobu jsme vůbec nevěděli, kdy tento den přijde, ale věřili jsme, věděli jsme, že to dokážeme.


ředitelka Domu pro Julii Mgr. Radka Vernerová


Uplynulých skoro pět let si zaslouží malou rekapitulaci. Myšlenka na založení dětského hospice se v hlavě Radky Vernerové zrodila již dávno. Ale chtělo to několik let na to vše promyslet, odhodlat se, najít parťáky pro rozjezd takového projektu a opravdu s celou realizací začít. To vše se podařilo a v prosinci roku 2017 jsme veřejně oznámili konání veřejné sbírky, zveřejnili jsme webové stránky a začali hledat dárce. Od začátku bylo jasné, že financí bude potřeba opravdu hodně a že uděláme vše pro to, abychom jednoho dne Dům postavili a dětský hospic zprovoznili.


základní kámen poklepán, stavba zahájena


Možná to není vidět a možná o tom málo mluvíme, ale začátky byly samozřejmě těžké. Obrovské množství práce bez honoráře – to lze dělat pouze po nocích či ve volných chvílích. Schůzky s odborníky, hledání cesty v souladu s legislativou, seznamování se s fundraisingovými nástroji, stáže v podobných zařízeních, oslovování dárců. To vše na bedrech minima lidí, ovšem s obrovskou podporou dárců – ať už dárců, kteří přispěli finančně, tak i dárců, kteří věnovali svůj um, čas či energii – webové stránky, tisková konference, Richardova limonáda a mnozí další. A také architekti ze studia Čtyřstěn v čele s Tomášem Págem, kteří se nebáli se do projektu s nejasným termínem a minimem financí zapojit. V neposlední řadě zástupci města Brna, kteří svoji důvěrou a podporou umožnili, abychom mohli hned začít s přípravami na stavbu.

Všichni mají svůj podíl na tom, že mohla být dnes stavba Domu pro Julii zahájena. Moc si vážíme důvěry všech a zcela upřímně můžeme říct, že každý den děláme nejlépe, jak dovedeme, aby byl Dům pro Julii postaven a zprovozněn.

Zahájením výstavby naše práce nekončí. Neustále potřebujeme shánět finanční prostředky na provoz naší organizace, na poskytování našich terénních služeb v rodinách, na vybavení Domu a na mzdy veškerého personálu, který se bude o děti a jejich blízké v Domě starat. Administrativy kolem takového projektu je skoro nekonečně mnoho. A byrokratická džungle, která je obzvláště v sociálních službách často velmi těžko prostupná, vyžaduje mnoho trpělivosti našich pracovnic v kanceláři.

Budeme moc vděční, když s námi na cestě ke zprovoznění Domu pro Julii zůstanete a umožníte nám poskytovat tu nejlepší možnou péči dětem a jejich rodinám v těžkých chvílích.


Jsou věci, které nezměníme. Jsou věci, které dokážeme zvládnout jen spolu.


Comentarios


bottom of page