top of page

Stavba Domu pro Julii - jak jsme na tom?

Stavba Domu pro Julii byla oficiálně zahájena 19. července 2022 poklepáním základního kamene. V krásné zahradě areálu Domova pro seniory na Kociánce byly započaty stavební práce. Místo obklopené spoustou zeleně, kde i přes probíhající stavbu slyšíte zpěv ptáků a šumění stromů.

Pro nás je to veliký bod zlomu. Dům, který jsme si vysnili, který má pomoci nespočtu rodin v těžké životní situaci se začíná budovat a startuje nová etapa naší práce. Při zahajování stavby zazněla krásná věta, která byla určena všem, kteří na stavbě participují: „Uvědomme si, co stavíme a komu má Dům pro Julii sloužit. Proto vás všechny prosíme, abyste na to při své práci mysleli.“ Všichni dělají, jak nejlépe dovedou, abychom mohli zprovoznit naše služby v domě na začátku roku 2024.


A jak to tedy na stavbě vypadá očima autorského dozoru?

Aktuálně jsou na stavbě provedené přípravné práce - hrubé terénní práce s odvozem veškeré zeminy. Snažili jsme se, aby se nemuselo moc kácet, vzrostlé stromy jsou ochráněny a čekají, až kolem nich vyroste Dům. Během terénních prací se narazilo na staveništi na bývalou skládku, takže se muselo odvézt více než jsme původně zamýšleli a podkopali jsme se hlouběji než se plánovalo. Provedeny jsou už také mikropiloty (cca 8m hluboké), odvrtané, vyarmované a zalité betonem. Probíhá betonování podkladních betonů a základových pasů ze ztraceného bednění. Provedena byla také přípojka vody (provizorní pro stavbu, která bude později přepojena na později vybudovaný nový vodovodní řád a využita jako hlavní přípojka pro objekt).

Aktuálně řešíme dílenskou (výrobní) dokumentaci monolitických betonů, vč. výztuží a kladecí schémata bednění pohledových betonových konstrukcí vč. detailů výtahové šachty, zapuštěných vodících lišt, protipožární rolety apod. Současně i přípojky splaškové a dešťové kanalizace (vč. retenční nádrže).


Pokochejte se společně s námi fotkami, které jsme pořídili na kontrolních dnech.


bottom of page