top of page

Jste naším dárcem? Nově lze snížit daň z příjmů o 30 % základu daně.

Během ledna rozesíláme e-mailem všem individuálním dárcům potvrzení o daru, díky kterému si můžete snížit základ daně. Nově až o 30 %.

Daňové zvýhodnění dárců

Potvrzení o daru umožňuje našim dárcům, fyzickým osobám (včetně zaměstnanců) a právnickým osobám, odečíst hodnotu daru od daňového základu. Nově lze snížit daň z příjmů o 30 % základu daně (z dosavadních 15 % u fyzických osob a 10 % u právnických osob).

Navýšení je dočasné a platí:

  • pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 pro fyzické osoby,

  • pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 pro právnické osoby.

Fyzické osoby Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (tj. kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze nyní odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

  • Zaměstnanci, kterým daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně 1 x ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby U právnických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně.


Pokud vám potvrzení do konce ledna nedorazí, ozvěte se nám prosím na info@dumprojulii.com.


Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň.

Tým Domu pro Julii


Comments


bottom of page