top of page

Vážně nemocným dětem pomáhají speciální hračky, aktivizují jejich smysly

Vnímání okolního světa u některých nemocných dětí je velmi specifické. Proto je součástí péče Domu pro Julii smyslová aktivizace. Je to odborný přístup, který se zaměřuje na stimulaci a podporu celkové pohody, i přesto, že nemoc nemá léčbu. Důležité je využití různých podnětů formou hry, jako jsou dotek, sluch, zrak nebo chuť a čich. Poskytují dětem příjemné zážitky a interakci s okolím. K tomu slouží speciální pomůcky, které využívá náš mobilní tým v přímé péči. Nově je rodinám můžeme zapůjčit a zaškolit v jejich použití, a to díky finanční podpoře Nadace ČEZ. Cílem smyslové aktivizace je zlepšit kvalitu života nemocných dětí a poskytnout jim možnost projevit se a určitou formou komunikovat. Záleží však na druhu i stupni onemocnění a také schopnostech i potřebách každého dítěte, proto se jedná o individualizovanou formu aktivity. Taková péče může navíc pomoci snižovat bolest a úzkost spojené s onemocněním. Zahrnuje různé terapeutické techniky a činnosti, jako je masáž, hudební terapie, výtvarná terapie, aromaterapie, multisenzorické stimulace a další. Smyslová aktivizace tak může přinášet dětem radost a komfort ve chvílích, kdy je léčba zaměřená spíše na zajištění pohodlí a podpory, než na vyléčení nemoci. Speciální pomůcky a hračky používá i mobilní tým Domu pro Julii

Pečovatel Vojtěch Pospíšil s aktivizačními pomůckami

Senzomotorické a kompenzační pomůcky se staly nedílnou součástí podpory dětí s omezenou smyslovou a tělesnou funkcí. Projekt, na který finančně přispěla Nadace ČEZ, se zaměřuje na rodiny, které nemají dostatečný přístup k těmto pomůckám. Cílem je umožnit jejich zapůjčení a vyzkoušení dle individuálních potřeb dítěte. Pracovníci přímé péče Domu pro Julii umožňují rodičům zaučení pro efektivní použití v domácím prostředí.


„Je velmi naplňující, když vidíte úsměv, údiv a další příjemné projevy radosti u dětí, u kterých je velmi komplikované být součástí jejich vnitřního světa. Mám radost, když najdeme vhodnou pomůcku, která zaujme. Zkoušíme různé prvky, u každého dítěte je to vždy jiné. Často pomůžou i pečující rodiče, se kterými vždy hledáme řešení takzvaně na míru,“ popisuje své zkušenosti pečovatel Domu pro Julii Vojtěch Pospíšil. Tyto speciální hračky poskytují dětem podněty pro jejich smyslovou integraci a případný pohybový rozvoj. Pro zrakové vjemy se využívají různá, speciálně upravená barevná světélka, přinášející vizuální zážitek. Také světelné tabule nebo i průhledné gelové hračky s barevnými komponenty či drobnými třpytkami. Formou odborné hry tak samostatně, nebo v kombinaci vytvářejí cílené vnímání různými smysly, které nemocným dětem zprostředkovávají relaxační či nové vjemy. Praktické jsou také specializované hračky s různými texturami a povrchy, ty mohou stimulovat hmatové vnímání a jemnou motoriku. Terapeutické míče jsou vynikajícím nástrojem pro posilování svalů, zlepšení rovnováhy a koordinace. Děti mohou sedět nebo ležet na míči a pomocí stabilizačního držení nebo podpory se snažit udržet rovnováhu. Někdy je vhodné použití těchto míčků také pro masáž, aby ulevily od ztuhlosti svalů. „Nově máme mezi pomůckami i jemné hřebeny, které lze použít také na pokožku. Ale není to přímo hřeben na vlasy, ale svým tvarem jej připomíná. Má stovky jemných vláken, které jsou při kontaktu s kůží moc příjemné, ať už pro masáž nebo vnímání dotyku,“ doplňuje Vojtěch.

Tyto pomůcky mají za cíl nahradit či zmírnit ztracené nebo omezené smyslové funkce a jsou klíčovým prvkem pro zapojení dětí do různorodých činností a zlepšit tak kvalitu jejich života. Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu projektu s názvem: Senzomotorické a kompenzační pomůcky k zapůjčení pro klienty terénní odlehčovací služby a domácí péče Domu pro Julii.

Comments


bottom of page