top of page

Fotoreport ze stavby Domu - 25. 5. 2023

Na stavbě nás přivítalo krásné počasí a Dům pro Julii zase o kus povyrostl.


bottom of page