top of page

Dům pro Julii je místem profesionální i mezilidské péče. V moderní společnosti má důležitý význam


Sdílení znalostí v oboru dětské paliativní péče je nezbytné, a to napříč organizacemi v celé České republice. Jsme rádi za mnoho odborných poznatků, které jsme mohli v uplynulém roce získat. Kvalitní péče vyžaduje také významné profesní a osobní nasazení jednotlivých členů našeho týmu, proto je nutné poskytovat pravidelnou péči i uvnitř organizace. Na následujících řádcích pro vás máme menší ohlédnutí za rokem 2023.


O náročných situacích je potřeba mluvit. Společně se tak dají „věci“ posouvat k lepšímu Poskytujeme profesionální péči dětem i odbornou podporu jejich rodinám, součástí naší činnosti je také pravidelné profesní vzdělávání ve zdravotní, sociální a právní tematice. Sdílíme naše zkušenosti také dál. Pravidelně se účastníme setkání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. „Příspěvkem na téma Současné možnosti pro poskytování terénní zdravotní odlehčovací služby jsem především chtěla ilustrovat několikaletou praxi našeho týmu. Díky unikátní kombinaci sociální a zdravotní péče umožňujeme rodičům vážně nemocných dětí v Jihomoravském kraji si od náročné péče na chvíli odpočinout. Příklady z praxe jsou dle mého názoru pro zákonodárce velmi přínosné,“ přibližuje ředitelka Radka Vernerová.

U příležitosti VI. regionální paliativní konference v Brně Radka Vernerová přiblížila v panelové diskuzi stav dětské paliativní péče v Jihomoravském kraji. Společně se zdravotní sestrou Dagmar Tonnerovou (která je odborným garantem naší Domácí péče) v listopadu přednášely na semináři organizovaném Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP v Uherskohradišťské nemocnici o důležitosti spolupráce s lékaři při poskytování domácí péče dětem.


Členové našeho týmu přímé péče si opět odnesli cenné informace z dalšího ročníku odborné VI. Konference dětské paliativní péče, kterou v Litomyšli organizoval institut Pallium ve spolupráci se Sekcí dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.


Stáže v Česku i zahraničí, nekonečná inspirace a motivace

Důležité praktické informace a dovednosti, které měníme v realitu i v prostředí Domu pro Julii, nám poskytuje absolvování různorodých stáží. V roce 2023 jsme navštívili britský Bluebell Wood Children’s Hospice, v únoru letošního roku budeme inspiraci čerpat ve vídeňském dětském hospici MOMO Kinderpalliativzentrum.


„Návštěva byla mimořádně úspěšná, společně jsme prodiskutovali mnoho praktických souvislostí a nápadů, které pomohou při rozvíjení dětského hospice v České republice,“ shrnula stáž v Británii Emma Doughty, ředitelka pečovatelské služby v Bluebell Wood.


Absolvování individuálních stáží v pražském domácím hospici Cesta domů nebo ostravském mobilním hospici Ondrášek jejich přínos zcela potvrzují.


V týmu Domu pro Julii jsme umožnili praxi zahraniční studentce z americké Denverské univerzity. „Jsem nadšená z příležitosti naučit se novým věcem. Vím, že pracuji někde, kde můžu propojit svůj zájem o pomoc ostatním,“ hodnotí svou motivaci stážistka Jillian Cummins. Za své působení přispěla do chodu našeho administrativního týmu, ale mimo jiné se věnovala i osvětové činnosti a prezentovala témata spojená s paliativní péčí žákům a studentům mezinárodních škol v Brně a Ostravě.


Těšíme se, že po zahájení provozu pobytových služeb v Domě budeme mít více možností k poskytnutí stáží a praxí dalším zájemcům.


Posouvat hranice nemožného, ale také se profesně vzdělávat

V pečujících profesích je nutné dbát o vlastní duševní hygienu. Podobně jako pomáháme rodinám si od náročné péče odpočinout, pečujeme také o členy našeho týmu přímé péče. Skupinové či individuální supervize jsou nedílnou součástí kvalitně fungujícího týmu. Stejně tak intervizní setkání, která podporují a rozvíjejí schopnosti zdravotních sester a pečovatelek Domu pro Julii. Pravidelné individuální a týmové supervize týmu přímé péče Domu pro Julii finančně podpořila Nadace rodiny Vlčkových.


Individuální odborné kurzy prohlubují odborné vzdělání členů našeho týmu přímé péče. V minulém roce to byly kurzy (např.): Právo a paliativní péče, Podpora pozůstalých sourozenců a dalších blízkých, Úvod do dětské paliativní péče či Podpora pozůstalých rodičů.


I to jsou témata, která jsou v našem multiprofesním týmu každodenně důležitá.


Ohlédnutí za rokem 2023 jasně ukazuje, že Dům pro Julii není pouze místem profesionální péče, ale také odborným centrem, které s vášní sdílí své znalosti, aktivně se podílí na rozvoji dětské paliativní péče a buduje místo, které má v moderní společnosti důležitý význam. Děkujeme, že nám pomáháte.


Záznamy z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:


Commentaires


bottom of page