top of page

Ředitelka Radka Vernerová: Co čeká tým Domu pro Julii v roce 2024?

Mnohaletá snaha a intenzivní přípravy dovolí v letošním roce zahájit provoz dětského kamenného hospice, na tento okamžik se těšíme. Náš tým se tak musí rozrůst, od konce února začneme hledat nové zdravotní sestry a pečovatele/ky, pro které je laskavost a individualizovaná péče důležitým osobním posláním. Pro udržení provozu však potřebujeme podporu veřejnosti, bez ní se finančně neobejdeme a nemůžeme nabídnout péči o nevyléčitelně nemocné děti a odlehčit jejich rodinám. Otevření dětského hospice Dům pro Julii V letošním roce nás čeká to, co již šest let intenzivně připravujeme. Otevření Domu pro Julii. Dětský hospic, centrum dětské paliativní péče, zdravotně sociální zařízení pro děti, mladistvé a mladé dospělé s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním. V názvosloví zatím nejsme na odborné úrovni a k tomu ještě ani legislativně zcela jednotní. Ale to vůbec nevadí. Jde jen o jedno - nabídnout zajištění perfektní péče o děti s vážným onemocněním a umožnit tak vyčerpaným rodičům si od náročné péče odpočinout. O děti, které ke svému bytí potřebují ještě někoho.

Což ovšem například znamená mít personál 1:1 k počtu klientů. Tyto děti nemohou být sami na pokoji bez dozoru a čekat, až na ně přijde řada s krmením či hygienou. Tyto děti potřebují non-stop péči a tu jim v Domě budeme věnovat. Stejně jako to již čtyři roky děláme v terénní formě u dětí doma.

Konečně budeme moci pečujícím rodičům nabídnout možnost dlouhodobějšího odlehčení od vysilující péče. Pro získání představy o náročnosti takové péče doporučuji shlédnout například videa od Aliance pro individualizovanou podporu (odkaz zde).

Nábor personálu Na konec února připravujeme setkání zájemců o práci v Domě pro Julii a hned poté zveřejníme inzeráty konkrétních pozic. Většinou půjde o zdravotní sestry a pracovníky/pracovnice v sociálních službách, více známé jako pečovatelky. Obecně však budeme hledat laskavé osoby, které se umí naladit na potřeby druhých a rády věnují svou péči našim dětským klientům. Sledujte prosím náš web, kde najdete brzy více informací.

Financování a fundraising Na rozdíl od ziskových subjektů nemáme žádný produkt nebo službu, kterou bychom prodávali a měli z ní zisk (kromě činnosti našeho dobročinného obchodu v Brně-Bystrci). Nemůžeme tedy rostoucí náklady (na energie, na mzdy, apod.) promítnout do ceny výrobku a služby, peníze musíme získávat jinak.

Provoz našich služeb je a vždy bude závislý na dárcích. Část peněz jde z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, kraje a obcí, částečně se podílejí zdravotní pojišťovny, částečně rodiny sami. Ovšem v rámci veřejných rozpočtů není uvažováno s počtem personálu jeden pečovatel/zdravotní sestra na jednoho klienta. Pochopitelně, to je neufinancovatelné. Proto dětské hospice všude po světě existují díky podpoře veřejnosti a firemních dárců. Jsme velmi vděčni všem našim dárcům a podporovatelům, že jsme se dostali k otevření Domu. Nyní potřebujeme najít pravidelné dárce, kteří budou pomáhat financovat provoz. Závěrem mám tedy takovou upřímnou prosbu na všechny: prosím zamyslete se, zda existuje částka, u které asi ani nepoznáte, že Vám odchází každý měsíc z účtu. Pro někoho to může být stovka, pro jiného třeba pět tisíc. Ať už půjde o jakoukoliv částku, věřte, že v rozpočtu Domu pro Julii půjde o důležitou část.


Děkujeme.

Radka Vernerová

Comments


bottom of page