top of page

BUĎTE SOUČÁSTÍ
TÝMU DOMU PRO JULII

Mnohaletá snaha a intenzivní přípravy dovolí v roce 2024 zahájit provoz dětského kamenného hospice v Brně.

Získejte práci svých snů, kde odborně a individuálně pečujeme o druhé a staráme se také o potřeby našich zaměstnanců.

Chcete pracovat v týmu Domu pro Julii? Sledujte pravidelně tento web, jakmile budeme hledat další kolegyně a kolegy, informace zveřejníme.

Více praktických informací:

Šest let intenzivně připravujeme otevření kamenného dětského hospice Dům pro Julii (centrum dětské paliativní péče, zdravotně sociální zařízení pro děti, mladistvé a mladé dospělé s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním).
 

Chceme zajistit vysoce odbornou a individualizovanou péči o děti s vážným onemocněním a umožnit tak vyčerpaným rodičům si od náročné péče na chvíli odpočinout. Což ovšem například znamená mít personál 1:1 k počtu klientů. Tyto děti nemohou být samy na pokoji bez dozoru a čekat, až na ně přijde řada s krmením či hygienou. Potřebují non-stop péči.

Hledáme laskavé osoby, které se umí naladit na potřeby druhých a rády věnují svou péči našim dětským klientům.

Jak to děláme?

  • Poskytujeme unikátní kombinaci profesionální zdravotní a sociální péče.

  • Odborně se vzděláváme, pravidelně absolvujeme školení a kurzy, rozvíjíme se po profesní i osobní stránce.

  • Inspirujeme se a účastníme se tuzemských i zahraničních stáží.

  • Vytváříme bezpečné prostředí pro dětské klienty a poskytujeme podporu jejich rodinám.

  • Pečujeme o děti vysoce individualizovaně 1:1.

  • Pomáháme si, radíme se, zaučujeme se (interní stáže).

  • Pečujeme o sebe (intervize, supervize), nasloucháme si, odpočíváme, setkáváme se v neformální atmosféře aj.

bottom of page