top of page

Vstupujeme do partnerství s městem Brnem!

Naši milí dárci a podporovatelé. Máme úžasné novinky, o které se s Vámi chceme podělit. Vstupujeme do partnerství s městem Brnem a díky tomu bude stavba Domu pro Julii zahájena již na začátku roku 2022. A co víc – nepůjde o stavbu jedné nebo dvou etap, ale rovnou celého Domu pro Julii!!


„Dohodu s městem Brnem vnímám jako jeden z nejzásadnějších milníků celého projektu,“ říká Radka Vernerová, ředitelka Domu pro Julii. „Díky všem dárcům a podporovatelům se nám podařilo dotáhnout přípravu stavby až k dokončení prováděcí dokumentace, počítali jsme se zahájením stavby letos na podzim, ale nashromážděné finanční prostředky by na celou budovu zdaleka nestačily. Díky městu Brnu bude celý Dům pro Julii stát již v roce 2023 a budeme tak konečně rodinám moci nabídnout veškeré služby z oblasti dětské paliativní péče.“

Naše práce tímto nekončí, naopak! Dalším úkolem je Dům vybavit, zajistit personál a hlavně také dostatek financí na provoz.


„Dětský hospic vždy bude závislý na dárcích – pokud chceme nabídnout perfektní podporu rodinám, musíme mít dostatek pečovatelů, zdravotních sester i dalších pracovníků. Rozhodně jich bude více, než kolik je financovatelných z veřejných zdrojů. Pokud někomu dítě svěříte do péče, tak například očekáváte, že dítě bude mít svého pečovatele a ne aby byl jeden pečovatel na 5 dětí,“ vysvětluje Radka Vernerová. Děkujeme. Děkujeme ze srdce Vám všem, kteří jste věřili, že se nejedná jen o nějaký plán, kdy není jasné, jak celý projekt skončí. Vaše důvěra pro nás celé ty tři roky znamenala moc a byla nám energií i hnacím motorem. Díky každému z Vás, kdo založení Domu pro Julii podporujete, můžeme zahájit další fázi při zakládání dětského hospice Dům pro Julii.


Comments


bottom of page