top of page

Zahraniční inspirace pro Česko: Jak funguje dětský hospic ve Vídni?

V České republice stále chybí kamenný dětský hospic, který by pomáhal rodinám zvládat náročné životní situace spojené s vážným a často dlouhodobým zdravotním stavem jejich dítěte. Dům pro Julii bude prvním unikátním místem u nás, které pomůže rodinám si od vyčerpávající a náročné péče odpočinout, také je podpoří v těžkých situacích či v terminálním stadiu onemocnění. Stavba finišuje, pokračují intenzivní přípravy k letošnímu spuštění provozu Domu, pomohou i další cenné zkušenosti, které jsme získali z krátké, ale intenzivní únorové stáže ve Vídni. „Vidět vídeňský tým v praxi bylo obohacující, s kolegyněmi jsme měly možnost navštívit rodiny, účastnit se konzultací zdravotního stavu dítěte. Také nám bylo detailně představeno fungování pobytových služeb, díky kterým rodiče mohou získat odpočinek a odbornou pomoc. Stejně tak nás tým rakouských kolegů seznámil s různými podpůrnými aktivitami pro rodiče i sourozence nemocných dětí, které plánujeme i v Brně. Je důležité znát možnosti, jak dětskou paliativní péči u nás posouvat k lepšímu. Mnoho informací již máme, ale účastnit se provozu v reálném prostředí je potřebné a inspirující,“ hodnotí stáž Danica Zapletalová, lékařka Domu pro Julii. Sedm členek týmu Domu pro Julii absolvovalo dvoudenní návštěvu dvou rakouských dětských hospiců. Od svého vzniku v roce 2013 poskytuje vídeňský dětský hospic MOMO potřebnou pomoc nevyléčitelně nemocným dětem. Jeho mobilní tým navštěvuje rodiny přímo v domácím prostředí. K dalším službám slouží MOMO ZeitRaum, prostor nedaleko centra Vídně, kde jsou rodinám poskytovány kromě terapií, různých procedur a lékařské péče i další služby, například denní stacionář, konzultace či podpůrné skupiny pro sourozence či rodiče. „Získaly jsme konkrétní příklady z praxe, a to nejen z mobilní péče, která se částečně podobá té naší, ale především různé praktické příklady, které nás inspirují v nastavení procesů ve vysoce individualizované pobytové službě Domu pro Julii. Mnohdy se jedná o drobnosti, jak co nejlépe pochopit velmi různorodé potřeby každého dětského klienta, kterého přijmeme k odlehčovacímu pobytu, jehož provoz už v létě letošního roku spustíme. Je toho mnoho, od administrativních úkonů, které se sice v každém státě liší, až například k tomu, jak efektivně zjistit co nejvíce informací o daném dítěti,“ shrnuje Lucie Koudelová, sociální pracovnice a koordinátorka pobytové odlehčovací služby Domu pro Julii. Stáž v dětském hospici MOMO v rakouské metropoli absolvovaly členky (především z týmu přímé péče) Domu pro Julii ve dnech 12. a 13. února. Nahlédly také do zařízení Fridolna, které se zaměřuje především na poskytování dlouhodobé i krátkodobé či hospicové péče pro děti a mladé dospělé. Toto zařízení se svým chodem podobá i plánovaným službám našeho brněnského Domu.

„Jelikož tyto vážně nemocné děti se často vyjadřují pouze neverbálně, je pečující rodič ten, který jej nejlépe zná. Moc se mi líbilo například album, které rodič o dítěti před pobytem připraví. Napíše do něj, jaký má dítě domácí režim, co jej trápí, těší, jak reaguje na různé podněty. Zdá se to jako maličkost, ale jsou to velmi důležité informace pro pečující tým v Domě. Dítě tak lépe poznáme a víme, jak se o něj co nejlépe postarat,“ dodává Lucie Koudelová.
Děkujeme za vstřícné přijetí a podrobné sdílení praktických zkušeností všem z týmu MOMO Kinderpalliativzentrum a Fridolina. Bez individuálních dárců by u nás taková pomoc nebyla možná. Jen díky všem podporovatelům dokážeme pomáhat dál. Vážíme si každé finanční podpory.

Comments


bottom of page